Student Sports Council FOSST

Academielaan 5, Tilburg

3.7/ 5

We are here to promote student sports in Tilburg and to contribute to the subject that is becoming increasingly important in today's society: student well-being. In fact, we are committed to the interests of both Tilburg individual student athletes and student sports associations. Because sports and being a student is fun and with 25 student sports clubs we know that only too well in Tilburg! Lees verder

Wij zijn FOSST, de Tilburgse studentensportraad.

Wij zijn er om de studentensport in Tilburg te bevorderen en een bijdrage te leveren aan het onderwerp dat in de huidige maatschappij steeds belangrijker wordt: het welzijn van studenten. Sterker nog, wij zetten ons in voor de belangen van zowel Tilburgse individuele studentensporters als studentensportverenigingen. Want sporten en student zijn is leuk en met 25 studentensportverenigingen weten we dat maar al te goed in Tilburg!

FOSST is een vereniging zonder leden zoals andere verenigingen die hebben. Maar iedereen die studeert aan Tilburg University en de Hogescholen (Fontys en Avans) is welkom om zich aan te melden bij het Tilburg University Sports Center en lid te worden van één van onze 25 aangesloten studentensportverenigingen!